Print Friendly and PDF

Održivi razvoj
autor: Talidari

ivotna škola" je partner Ujedinjenih naroda na projektu realiziranja Ciljeva održivog razvoja. Ovdje predstavljamo načine na koje pomažemo u ostvarenju ovih ciljeva, ali i kako i ti možeš pridonijeti ostvarenju ovih plemenitih ciljeva koji su kako za tvoje dobro, tako i za dobro svih nas.

Udruži se s nama kako bismo zajedničkim snagama ostvarili
UN-ove Ciljeve održivog razvoja!
Sadržaj:
(sve je na ovoj stranici)
 

bullet  Ciljevi održivog razvoja (COR)
bullet  Životna škola i COR
bullet  Poduzmi i ti nešto
bullet  Dodatni resursi
 

   Ciljevi održivog razvoja

UN Ciljevi održivog razvojaCiljevi održivog razvoja (COR ili engl. SDG) je skup ciljeva koji se odnose na međunarodni razvoj, koji je kreirala organizacija Ujedinjenih naroda. Koncept održivog razvoja podrazumijeva proces postizanja ravnoteže između gospodarskih, socijalnih i okolišnih zahtjeva kako bi se time osiguralo zadovoljavanje potreba sadašnje generacije bez ugrožavanja budućih generacija.

Svrha Ciljeva održivog razvoja je očuvanje okoliša i poticanje gospodarskog rasta putem veće produktivnosti i tehnoloških inovacija. Ovi društveni ciljevi trebali bi ujedno biti i ciljevi svih organizacija kao i samih pojedinaca. Misao vodilja je u duhu postkapitalizma i vrlinizma, a označava dobrobit za sve ljude i prirodu. Opširnije »

Ciljevi održivog razvoja postavljeni su 2015. a zadani rok je 2030.
Sve 193 države članice Ujedinjenih naroda 2015. godine usvojile su ciljeve održivog razvoja.
Uz naše i vaše zajedničko zalaganje ciljevi će biti ostvareni jer nema toga što mi ljudi ne možemo ostvariti, pogotovo kad se udružimo i kad svjesno živimo kultivirajući vrline.

U dvogodišnjoj izradi UN-ovih Ciljeva održivog razvoja sudjelovalo je oko sedam milijuna ljudi. Radi se o jednom od najvećih participativnih pothvata u povijesti, što im daje poseban legitimitet i relevantnost.

Održivost nije samo pitanje ekologije nego i ekonomskog rasta. O očuvanju ekosustava ovisi kvaliteta života na Zemlji jer nam on omogućuje da dišemo, pijemo, jedemo, stvaramo i uživamo u životu. Rast BDP-a povezan je s ekološkim problemima.

UN Ciljevi održivog razvoja

"Poduzeća koja posluju odgovorno i pronalaze mogućnosti za inovacije vezane uz Ciljeve održivog razvoja bit će lideri tržišta sutrašnjice."

- Lise Kingo,
izvršna direktorica
United Nations Global Compacta
 

Kao postkapitalistička i vrlinistička organizacija, kojoj su društveni ciljevi i interesi važni i koja želi dati značajan doprinos društvu, Životna škola je postavila svoje ciljeve u skladu s tim društvenim ciljevima.

Društvena odgovornost pojedinaca i organizacija podrazumijeva doprinos postizanju društvenih ciljeva za održivi razvoj.
Društvenu odgovornost naše organizacije mjerimo prema tome koliko djelujemo u skladu s ciljevima za održivi razvoj.
Za istovremeno ostvarenje svih ciljeva imamo integrirani pristup.

Slijedi objava o tome kako naša organizacija pridonosi ostvarivanju pojedinih ciljeva. Naš se doprinos u najvećem dijelu odnosi na to da svojim online sadržajem, koji uključuje članke, module, tečajeve, kampanje, projekte, inicijative, intervjue, priče, ulomke iz knjiga i drugo, zalažemo se za to da naši korisnici kultiviraju vrline i djeluju u skladu s tim ciljevima. Pritom nastojimo služiti kao uzor svojim uzornim djelovanjem.

Ovo služi i kao primjer kako svatko može pridonijeti ostvarenju Ciljeva održivog razvoja. Kako to mogu učiniti i organizacije, objasnili smo podrobnije u zasebnom članku: Futurističke organizacije

UN Ciljevi održivog razvoja - Ukidanje siromaštva  
Cilj 1: Ukidanje siromaštva
U modernom svijetu obilja siromaštvo je nesuvislo i najčešće je odraz siromaštva duha jer vodeći se svojom dušom, a ne egom, produhovljeni ljudi imaju na raspolaganju bogatstvo alata kojima se mogu lako obogatiti, a kamoli riješiti siromaštva. Cilj je naše organizacije da pomognemo našim korisnicima (pojedincima i organizacijama) da prosperiraju, što podrazumijeva ne samo ukidanje siromaštva nego i financijsku slobodu. U tom smislu nudimo cijeli niz "alata" koji su navedeni u desnom stupcu.
 
 

 Naš-vaš doprinos:

Blagostanje

Financijska sloboda

Rođeni milijarderi

Duhovni vodiči za financije

Energetska detoksikacija

Nana odgovara: Financije

Inicijativa "Hektar zemlje svakoj obitelji"

Raj na zemlji

UN Ciljevi održivog razvoja - Uklanjanje gladi  
Cilj 2: Uklanjanje gladi
U okviru svog djelovanja pridonosimo tomu da u našem okruženju i šire nema gladnih tako što dajemo "pecaljku umjesto ribe". To znači da ne stvaramo ovisnike o našem davanju, već osnažujemo naše korisnike da se osposobe kako bi bili siti. Jedan od naših doprinosa je i inicijativa za uvođenje zakonske mjere kojom država svakoj obitelji dodjeljuje hektar zemlje na kojoj može uzgajati svoju hranu, između ostalog. To je ujedno promoviranje održive poljoprivrede.
 
UN Ciljevi održivog razvoja - Zdravlje i blagostanje  
Cilj 3: Zdravlje i blagostanje
Promičemo zdrav život i dobrobit svih ljudi, svih životnih dobi.
Redovite mjere koje naša organizacija obavlja u cilju očuvanja zdravlja i blagostanja naših članova, korisnika i šire obuhvaćaju edukaciju i inspiraciju putem naših kanala komunikacije kao što su internetski portal, e-magazin, Facebook, Twitter itd. Uveli smo preventivne mjere kojima se osigurava fizičko i psihičko zdravlje u našoj organizaciji i šire, kao što su zdravi uvjeti rada, odlasci u prirodu, tečajevi joge, sportske manifestacije i slično.
 
  Članci o zdravlju
Lijek za sve
Pravilno disanje
Ho'oponopono
Stres
Mršavljenje
Vegetarijanstvo
EFT - tehnika
Sunčarenje
Nana odgovara: Zdravlje
UN Ciljevi održivog razvoja - Kvalitetno obrazovanje  
Cilj 4: Kvalitetno obrazovanje
Obrazovanje ne staje školovanjem. Preuzeli smo odgovornost da redovito nudimo mogućnosti cjeloživotnog učenja za razvoj ključnih kompetencija, vrlina, vještina i za oslobađanje od mana.
Glavna djelatnost naše organizacije upravo je edukacija, stoga je glavnina naše ponude u sektoru neformalnog obrazovanja. Dakle, glavna djelatnost naše organizacije je ostvarenje ovog cilja održivog razvoja.
 
  E-tečaj "Vrlinologija"
Životna škola za mlade
Članci
Blagostanje
UN Ciljevi održivog razvoja - Rodna ravnopravnost  
Cilj 5: Rodna ravnopravnost
Osnaživanje žena i promoviranje rodne ravnopravnosti od suštinskog je značaja za brže postizanje održivog razvoja. Ukidanje svih oblika diskriminacije žena i djevojčica ne samo da je osnovno ljudsko pravo nego ima i višestruki utjecaj na druga područja razvoja. Provodimo mjere za osiguranje ravnopravnosti u svakom pogledu, kao i mjere kojima se onemogućava seksualno nasilje, eksploatacija i diskriminacija u području odlučivanja te osigurava ravnomjerna raspodjela beneficija.
 
  Evanđelje po mami
 
Cilj 6: Čista voda i sanitarni uvjeti
Sve je veća suša i dezertifikacija. Projekcije do 2050. godine govore da će najmanje svaka četvrta osoba biti pogođena stalnom nestašicom vode. Porastom globalne temperature kao posljedice klimatskih promjena iscrpljuju se zalihe obnovljivih slatkih voda. Štitimo i obnavljamo ekosustave koji su povezani s vodom tako što se opskrbljujemo čistom vodom za piće, unaprjeđujemo sanitarne uvjete i higijenu na svim razinama.  Water Action Decade 2018-2028 - Poduzmite nešto » - #WAD
 
 
 
Cilj 7: Pristupačna energija iz čistih izvora
Globalna ekonomija, koja počiva na fosilnim gorivima i povećanju emisije stakleničkih plinova drastično ugrožava klimu, stoga je nužno povećati proizvodnju obnovljive energije i koristiti alternativne energente, kao što su energija sunca i vjetra i termalni izvori. Nastojimo osigurati pristup pristupačnoj, pouzdanoj, održivoj i modernoj energiji. Usvajanjem učinkovitih standarda za široku lepezu tehnologija smanjili smo potrošnju električne energije u našoj zgradi i uskoro ćemo se napajati solarnom.
 
   
 
Cilj 8: Dostojanstven rad i ekonomski rast
Cilj je postići potpuno i produktivno upošljavanje i muškaraca i žena, kao i rad dostojan čovjeka.
Provodimo učinkovite mjere za iskorjenjivanje prisilnog (prekovremenog) rada, poslova koji djelatnicima oduzimaju njihovo dostojanstvo, mobbing, kao i za unapređenje dostojanstvenih uvjeta rada. Održivi ekonomski rast moguć je jedino uz ljudski rast, a on je moguć uz rast svijesti, koji se postiže kultiviranjem vrlina.
 
 

Vrlinizam

Kampanja za čast

 
Cilj 9: Industrija, inovacije i infrastruktura
Ulaganje u održivu infrastrukturu i inovacije ključan je pokretač gospodarskog rasta i razvoja. Ulažemo u pronalaženje trajnih rješenja za ekonomske i ekološke izazove, kao što su otvaranje novih radnih mjesta i promoviranje energetske efikasnosti. Ulažemo u znanstvena istraživanja i inovacije, što predstavlja važan način poticanja održivog rasta. Izgradili smo izdržljivu infrastrukturu, provodimo održivu industrijalizaciju i potičemo inovativnost, koja je jedna od naših glavnih odlika.
 
  Blagostanje
 
Cilj 10: Smanjenje nejednakosti
Naš doprinos smanjenju nejednakosti unutar naše organizacije, kao i naše cijele industrije te u društvu općenito, sastoji se u pružanju podrške neprivilegiranim pojedincima. Ukazujemo im na njihova prava, pružamo obrazovanje, pomažemo im podići stupanj svijesti itd. Naša je organizacija horizontalna pa nema hijerarhiju, tj. nejednakosti, i promičemo inkluziju bez obzira na spol, rasu ili nacionalnost. Privilegirane pojedince potičemo na kultiviranje vrlina koje podržavaju jednakost, kao što su poniznost i druge.
 
 

Poniznost

Velikodušnost

Čast

 
Cilj 11: Održivi gradovi i zajednice
Naša organizacija pridonosi tomu da učinimo gradove i naselja u našem djelokrugu inkluzivnim, sigurnim, izdržljivim i održivim tako što promičemo naseljavanje ruralnih područja - vidi desno. Pridonosimo migraciji iz urbanih u ruralne sredine i preseljenjem naših poslovanja izvan gradova. Održivi razvoj ne može se postići bez značajne promjene načina na koji upravljamo urbanim prostorom, stoga činimo gradove sigurnim i održivim time što uglavnom koristimo javni prijevoz umjesto automobile.
 
  Inicijativa "Hektar zemlje svakoj obitelji"

Raj na zemlji
 
Cilj 12: Održiva potrošnja i proizvodnja
Postizanje gospodarskog rasta i održivog razvoja zahtijeva hitno smanjenje našeg utjecaja na životnu sredinu, koje će se postići promjenom načina na koji proizvodimo i trošimo proizvode i resurse, odlažemo toksičan otpad i zagađivače te učinkovitim upravljanjem zajedničkim prirodnim resursima. Mi osiguravamo modele održive potrošnje i proizvodnje tako što recikliramo i upcikliramo. Također smo smanjivali količinu otpada pa smo sad Zero Waste organizacija.
 
 
 
Cilj 13: Zaštita klime
Suzbijanje klimatskih promjena temelji se na primjeni obnovljivih izvora energije i nezagađivanju okoliša. U pogledu smanjenja globalnih emisija stakleničkih plinova kako bi se globalno zatopljenje zaustavilo, suzdržavamo se od korištenja automobila (emisija CO2) i mesne industrije (emisija CO2, CH4 i N2O) te promičemo veganstvo. Svakim kilogramom goriva emitira se 2-3 kg CO2 u atmosferu, a svakim kilogramom mesa čak oko 20 kg CO2, plus CH4 i N2O).
 
 

Povremeno: Zagrli drvo

Vegetarijanstvo

 
Cilj 14: Očuvanje vodenog svijeta
Svjetski oceani pokreću globalne sustave koji čine Zemlju pogodnom za ljudsku vrstu, a došlo je do povećanja kiselosti oceana za 26% od početka industrijske revolucije. Zagađenje oceana i mora, koje najvećim dijelom uzrokuju kopneni izvori, dostiže alarmantnu razinu zbog plastičnog otpada. Suzdržavamo se od korištenja plastike. Usto je riblji fond izložen pretjeranoj eksploataciji, stoga se suzdržavamo od jedenja ribe i promičemo veganstvo.
 
 

Vegetarijanstvo
 
Cilj 15: Očuvanje života na zemlji
Došlo je do neviđenih razmjera degradacije zemljišta. Sušom i dezertifikacijom izgubljeno je 12 milijuna hektara. Od 8300 poznatih životinjskih vrsta, 8% već je izumrlo, a 22% je u opasnosti od izumiranja. Potrebno je hitno raditi na sprječavanju nestanka prirodnih staništa i biodiverziteta. Zaustavljanje krčenja šuma ublažava i posljedice klimatskih promjena. Šume se najviše krče radi pašnjaka (mesne industrije) i drvne industrije. Jedite manje mesa i koristite manje drva i papira, kao i mi!
 
   
 
Cilj 16: Mir, pravda i snažne institucije
Mir, stabilnost, ljudska prava i učinkovito upravljanje koje počiva na vladavini prava bitni su katalizatori održivog razvoja. Visoka stopa oružanog nasilja i nesigurnosti destruktivno utječu na razvoj zemlje, što se negativno odražava na gospodarski rast. Jačanje vladavine prava i promoviranje ljudskih prava ključ su ovog procesa. Naša se organizacija zalaže za mir i pravdu promicanjem tih vrlina. Svatko tko nas sponzorira ujedno pridonosi promicanju mira i pravde u svijetu.
 
  Vrline

Vrlinologija + Virtuology

Sponzorstvo
 
Cilj 17: Partnerstvom do ciljeva
Ciljevi održivog razvoja mogu se realizirati samo uz snažnu opredijeljenost za globalno partnerstvo i suradnju. Današnji je svijet povezaniji nego ikada. Bolja dostupnost tehnologije i znanja bitna je za razmjenu ideja i unaprjeđenje inovacija. Promoviranje pravedne trgovine i pomoć ugroženima elementi su postizanja univerzalnog i pravičnog trgovinskog sustava koji počiva na pravilima, korektnosti, otvorenosti i koristi svima.
 
  Postanite naš partner u ostvarenju ciljeva održivog razvoja tako što:

Poduzmi i ti nešto!

Pridruži nam se te i ti s nama poduzimaj nešto u skladu s ostvarenjem ovih društvenih ciljeva.

Na linkovima gore u desnom stupcu pored pojedinih ciljeva ponudili smo sadržaje koji će te inspirirati na poduzimanje
u skladu s ovim ciljevima. Čitanje tih sadržaja pomoći će ti osnažiti tvoju društvenu odgovornost, ali i ostvariti blagostanje. Mijenjanjem sebe mijenjaš svijet oko sebe.

Ako ti predstavlja poteškoću angažirati se u skladu sa svim ciljevima, izaberi barem jedan od njih kojemu se ozbiljno posvetiš i onda se, po mogućnosti, profiliraj kao aktivist(ica) za tu stvar. Poveži se s nekom organizacijom/udrugom koja se za to specijalizirala kako bi se priključio/la nekom njihovu projektu ili jednostavno samostalno djeluj koliko možeš.
Koristimo ovu priliku da te pozovemo da se priključiš našem volonterskom timu, ako želiš. Kao što smo gore naveli, mi se zalažemo za ostvarenje svih ciljeva, a naročito za prvih pet, osmi, deseti i šesnaesti.

Depresivne i tjeskobne osobe više su preokupirane ili zaokupljene sobom od sretnih ljudi pa je lijek za te poremećaje odmak od ega i svih njegovih narativa i uvjeravanja tako što se preokupiramo ili zaokupimo društvenim interesima. Uzevši u obzir prekomjernu egocentričnost i hedonizam koji su u modi u suvremeno doba, važno je pronaći način da koncipiramo naše živote tako da nisu tako egocentrični - zalaganjem za društveno dobro.

"Jedan od načina na koji se možemo izliječiti je taj da liječimo druge. U stvari, ne znam ni jedan drugi način da se izliječimo nego taj da učinimo to za druge ljude."
- Patricia Cornwell (HARDtalk, BBC)

Ljudi koji su na nižim stupnjevima svijesti služe se opravdanjima za svoju neangažiranost za društvene ciljeve time da imaju previše svojih problema da bi se bavili tuđima. Međutim, nisu svjesni da baš zato imaju probleme jer su egocentrični i ograničeni. Nisu svjesni da su njihovi problemi odraz društvenih problema i da je najbolje riješiti svoje probleme rješavanjem tuđih problema, ponajviše onih na široj razini.

Za ekspandiranje svijesti sa sebe na svoju zajednicu i šire preporučujemo razviti transcendenciju
- sposobnost izdizanja ili nadilaženja sebe i pronalaženja smisla i svrhe u nečem većem od sebe.
Samoostvarenje je moguće jedino samonadilaženjem.
Također, za osvještavanje i zauzimanje za potrebe društva preporučujemo aktiviranje i kultiviranje vrlina kao što su:
nesebičnost, altruizam, ljubav, suosjećajnost, susretljivost, dobrostivost, poniznost i druge.

Suvremeni čovjek utažuje glad za transcendencijom na razne načine, ponajviše kroz religiju, duhovnost, okultizam, ezoteriju, timske sportove, timski rad i slično, no svaka ona praksa koja nastoji zadovoljiti prije svega potrebe vlastitog ega (npr. za prosvjetljenjem, priznanjima, slavom, većom zaradom i slično) manje je učinkovita od svjetovnih praksi kojima se kultiviraju vrline i transcendira egocentričnost.

Da bi se svijet doživio u svojoj punini i cjelini, potrebno je distancirati se od preokupiranosti vlastitim potrebama i problemima, prekoračiti granice svog ega, upuštajući se u nešto što je veće od nas samih. Živjeti u skladu s vrlinama donosi sreću, govorio je Aristotel i mnogi drugi. Dakle, put do blagostanja popločan je vrlinama. Tražiti smisao i svrhu svog života rješavanjem samo svojih problema, stjecanjem bogatstva, moći, slave ili prolaznih užitaka ne donosi sreću. Ispunjen život, popunjavanje praznine u duši, moguće je pomaganjem drugima u razvoju.

Slijede neke ideje što možeš poduzimati u svakodnevnom životu
kako bi pridonio/la tomu da se ciljevi održivog razvoja što prije ostvare:

Informiraj se
Postoji nekoliko UN-ovih stranica na kojima možeš pronaći što učiniti u smislu osobne akcije - recimo ovdje + @GlobalGoalsUN Za još više informacija - preuzmi knjigu sa 170 akcija - 10 za svaki cilj - ovdje (na engleskom).
Za poslovne organizacije više informacija ovdje

Širi informacije
Širi informacije o ovoj UN-ovoj kampanji na sve moguće načine, privatno i poslovno. Recimo kao i mi ili, recimo, kao tvrtka Lavazza koja je izradila kalendar u kojem reklamirajući sebe reklamira ove ciljeve.     Opširnije »

Odgajaj svoju djecu
Obrazuj i odgajaj svoju djecu u skladu s ciljevima. Vodi ih svojim primjerom. Djeca su ključ promjene. Kao obitelj ili razred napravite zajedno paket mjera koje ćete od danas poduzimati. UNICEF materials
+ Priručnik

Klimatski otisak
Između ostalog, naš izbor namirnica može reducirati emisiju plinova i naš klimatski otisak - konzumiranjem manje proteina životinjskog podrijetla i konzumiranjem više sezonskog, lokalnog voća i povrća.
Opširnije » + Ugljični otisak
       
Prijavljuj nasilnike
Ako primijetiš uznemiravanje u školi, na radnome mjestu, na društvenim mrežama ili bilo gdje drugdje, prijavi takve osobe. Bolje ih je prijaviti nego upuštati se u svađu s takvima.
Lajkaj i podijeli
Kad na društvenim mrežama naiđeš na nešto što pridonosi ostvarenju nekog od ovih ciljeva nemoj to samo lajkati nego i podijeli tako da i ljudi u tvojoj mreži to vide. Recimo prilog o pravima žena ili ekologiji.

Ne kupuj od zloglasnih tvrtki
Kupuj samo od tvrtki za koje znaš da imaju održivu praksu, ne štete okolišu i ne eksploatiraju radnike i resurse. Nemoj kupovati od tvrtki za koje se zna da provode praksu koja se suprotstavlja nekom od ovih ciljeva + zašto + više
pdf lista » i jpg lista »

Kupuj domaće
Svojim kupovinama ne podržavaj ekspanzionističke, eksploatator-ske korporacije, već kupuju od malih, lokalnih proizvođača. Time poboljšavaš i eko-bilancu jer transport robe zagađuje okoliš. Osim toga, lokalna hrana je zdravija jer je svježija.
       

Kupuj nepakirano
Plastični otpad uništava okoliš. Kupuj minimalno zapakirane proizvode. Radije kupuj u rinfuzi nego u vrećicama. Koristi što manje vrećice i plastične boce. Veliko pakiranje je bolje od više manjih.

Ponesi torbu u kupovinu
Ponesi svoju platnenu torbu kad ideš u kupovinu. Prestani koristiti plastične vrećice i počni nositi svoje vlastite spremnike za višekratnu upotrebu u koje stavljaš kupovnu hranu. Papirne vrećice i karton, iako se mogu reciklirati, uništavaju šume.

Smanji otpad
Pridruži se Zero Waste trendu smanjivanjem količine otpada sve do toga da vaše domaćinstvo postane bezotpadno. Recikliraj, upcikliraj, preprodaj, doniraj i koristi kao gnojivo sve što ti ne treba.
Recikliraj
Recikliraj otpad i smanji potrošnju. Svake godine, spaljivanjem otpada emitira se količina CO2 kao 2,3 milijuna auta i troše se prirodni resursi koji moraju biti izolirani i obrađeni, također uz emitiranje CO2.
       

Koristi što manje papira
Nema potrebe za uništavanjem šuma. Recimo, koristi internet-bankarstvo umjesto da u banci koristiš bankovne izjave. Nemoj printati dokumente ako baš ne moraš. Kupuj e-knjige, a ne štampane. Koristi manje salveta.

Ne troši nepotrebno vodu
Resursi vode postali su nedovoljni. Nestašice vode i suše sve su češća pojava. Kad pereš posuđe, zatvori slavinu dok sapunaš. Slavina koja kapa troši do 120 litara na dan, a kotlić koji curi i do 1000 litara na dan.

Smanji vožnju automobilom
Počni voziti bicikl, koristiti javni prijevoz i zajedničku vožnju. Putnici javnog prijevoza troše oko 14 puta manje energije nego putnici autima. Vlakovi zagađuju 12 puta manje nego automobili i 20 puta manje nego avioni.

Smanji jedenje mesa
Jedi manje mesa, peradi i ribu, a više povrća. Više se resursa koristi za dobivanje mesa nego za biljnu prehranu. Usto, ne bacaj hranu nego ekonomično planiraj kupovinu i količinu kuhanja.
       

Suši na zraku
Pusti neka se tvoja kosa i odjeća suši prirodno umjesto fenom i sušilicom. Također, kada pereš odjeću u perilici, provjeri je li puna. Nemoj nepotrebno prati robu nakon jednog nošenja.
Tuširanje umjesto kupanja
Radije se tuširaj nego kupaj jer kupanjem trošiš više vode. Kad se tuširaš, ugasi vodu dok se sapunaš i šamponiraš.

Kupuj second-hand i vintage
Novo nije nužno i bolje. Rabljeno je puno jeftinije. Buvljaci, trgovine polovne odjeće i namještaja, prodajni oglasnici, antikvarijati i staretinarnice su za ekološki osviještene i ekonomične ljude.

Preprodaj ili doniraj višak
Preprodaj ili doniraj ono što ne koristiš. Lokalne dobrotvorne organizacije moći će tvojom starom odjećom, knjigama i namještajem financirati svoje projekte. Garažna ili oglasna rasprodaja smanjuje otpad i izrabljivanje resursa.

Kondenzirana lista:

Kopiraj si ili uslikaj ovu listu u mobitel, kao podsjetnik:

Širi informacije
Izradi paket mjera
Prijavljuj nasilnike
Lajkaj i podijeli dobre priloge
Ne kupuj od zloglasnih tvrtki
Kupuj domaće
Kupuj nepakirano, u rinfuzi
Ponesi torbu u kupovinu
Smanji otpad - Zero Waste
Recikliraj
Koristi što manje papira -   bankovne izjave, salvete
  printane dokumente, knjige
Ne troši nepotrebno vodu -
  ekonomično pranje posuđa,
  tuširanje umjesto kupanja
  napuni veš-mašinu
  ne prati jednom nošenu robu
Smanji vožnju automobilom -
  bicikl, javni prijevoz
Smanji jedenje mesa
Suši kosu i robu na zraku
Kupuj second-hand i vintage-
  buvljaci, second-hand shop
  oglasnici, antikvarijati...
Preprodaj ili doniraj višak

Lista u A4 pdf formatu »

 
Naša top ponuda
vertikalni baner
E-tečaj
"Vrlinologija"
Inovativni, multimedijalni online tečaj za jačanje vrlina i vještina te za oslobađanje od mana u cilju ostvarenja sreće i uspjeha u životu.
Opširnije »
   
 
Edukacija
 
Postanite certificirani vrlinolog
Specijalističko usavršavanje voditelja kadrovske službe, suradnika u odjelu upravljanja ljudskim potencijalima i drugih:
Poziv za prijave za Master program e-studija za vrlinologe »
 

   Dodatni resursi

UN CILJEVI ODRŽIVOG RAZVOJA - službeni pdf spis

Izvješće o napretku i činjenicama - Sustainable Development Goals Report 2017

Izvještaj za 2016. i 2017.

Roadmap to implement the 2030 Agenda for Sustainable Development, building on Health 2020, the European policy for health and well-being

ourworldindata.org

 

 
Prijava  
Članstvo
Prijavi se na našu mailing-listu primatelja besplatnog e-magazina Životne škole kako bi povremeno dobivao/la najnovije korisne sadržaje i poklone! Nećeš požaliti. Pogledaj sve pogodnosti prijavljenih korisnika »

ocjene

Besplatni e-magazin

E-mail adresa:

 
arrow  upis
Pridruži nam se!
Postani naš član!
Svojim učlanjenjem pridonosiš jačanju vrlina u društvu i dobivaš mnoge fantastične pogodnosti koje su opisane na stranici s prijavnicom i ostalim detaljima:
Opširnije »

 

Poznaješ li nekoga komu bi dobro došlo da pročita ovaj članak?
Pošalji im e-mailom link na ovaj članak!
Time ćeš učiniti veliku uslugu i nama i njima.
Još jedno dobro djelo za danas :-)

Ako ti se sviđa ovaj članak, molimo, potvrdi to klikom: 

Objavljujemo sve podržavajuće, konstruktivne i poučne komentare i sugestije u roku 24 sata:

 

 

 
 
Poruka za  
urednike i blogere
Ne dopuštamo objavljivanje ovog članka, a ako želite da vaši korisnici saznaju za to, slobodno im dajte link na ovaj članak umjesto da prepisujete.
Home | Uvjeti korištenja | Zaštita podataka | Sitemap
Copyright © 2017 by Talidari :: Designed by Talidari