Programi za djecu i mlade

Cjelogodišnji program "Životne škole" za djecu i mlade je raspoređen kroz 4 predmeta, plus posebne teme. Programski sadržaj je povezan prema načelima međupredmetne korelacije. Naš interdisciplinaran pristup razvoju djeteta, neurolingvistička metodologija i međupredmetno povezivanje omogućuju holistički pristup učenikovom usvajanju znanja, gdje je naglasak na učenju a ne na poučavanju.

Smisao ovog programa je kod polaznika izgraditi vještine, karakter, vrline, kompetencije i navike, koje su neophodne za sretan život, i time osposobiti djecu i mlade da budu bolji u školi i izvan nje - da imaju bolje ocjene i bolje vladanje te da se znaju uhvatiti ukoštac sa svim životnim izazovima i biti sretni.

Više o tome što stručnjaci kažu o našem programu, saznajte na: drugi o nama »

Program za odrasle »

Više o projektima Životne škole »

E-learning tečaj
E-program
Uživo nastava
program Životne škole
Blagostanje
program Životne škole
Program za djecu i mlade trenutačno nudimo samo u online izdanju. Opširnije o ovom e-tečaju, koji se pohađa od kuće preko interneta, možete saznati klikom na link i sliku. Ovo je naš najnoviji i najbolji program. Osmišljen je tako da ga svi mladi mogu pohađati, bez obzira na financijske mogućnosti. Uvjet je pristup internetu i osnove rada na računalu. Besplatni e-learning program "Blagostanje" nudi preko 45 multimedijalnih modula. Za sudjelovanje je potrebno prijaviti se. Za razliku od drugih dvaju programa, ovdje su ponuđeni samo moduli (teoretski dio) bez testova, prakse i mentorske podrške Trenutno program uživo nije aktualan, sve dok se ne prijavi dovoljno zainteresiranih na nekoj lokaciji. Molimo da prijavite svoje dijete, pa ćemo vam javiti čim počnemo s uživo nastavom na vašoj lokaciji. Općenito o programu, njegovim vrijednostima i ciljevima, saznajte na kraju ove stranice. Više o kotizaciji za sudjelovanje: školarina »
   

Roditeljska inicijativa za korištenje Životne škole za mlade »

Program za djecu i mlade je podijeljen u 4 osnovna predmeta - vrline/mane, vještine, zdravlje i financije (odnos prema novcu, kako do njega i kako njime raspolagati).

 Predmeti:

Vrline/Mane
 • vrlineLjudske vrijednosti
 • Poštovanje odraslih
 • Poštivanje različitosti
 • Autentičnost
 • Ljubav
 • Mudrost
 • Ustrajnost
 • Čast
 • Odgovornost
 • Zahvalnost
 • Brižnost i dobročinstvo
 • Pravednost
 • Iskrenost
 • Maštovitost
 • Hrabrost
 • Strpljenje, izdržljivost
 • Tolerancija, suosjećanje
 • Fleksibilnost - moć promjene
 • Praštanje
 • Vjera
 • Nasilno i agresivno ponašanje
 • Krađa - bumerang efekt
 • Laganje, lijenost
 • Ljutnja, mržnja
 • Kritiziranje, ogovaranje
 • Pohlepa. škrtost
 • Predrasude
 • Jačanje svih vrlina
 • Otklanjanje svih mana, poroka i slabosti
 • Sve je moguće
 • Bonton – kultura lijepog ponašanja
Vještine
 • vještineEmocionalna inteligencija
 • Umijeće učenja
 • Kako se motivirati za učenje
 • Kako poboljšati pamćenje za učenje - akronimi i akrostihovi, lokus metoda, uvezivanje
 • Jačanje koncentracije
 • Metode protiv ispitnog i svakog drugog stresa
 • Razvoj komunikacijskih vještina - interna i eksterna te verbalna i neverbalna kom.
 • Kultura govora
 • Umijeće izražavanja - učenje novih riječi
 • Javni nastup - razbijanje treme ili straha
 • Pregovaranje
 • Kako napisati dobar sastavak
 • Snalažljivost u životu
 • Samostalnost
 • Samopouzdanje i samopoštovanje
 • Rješavanje problema i zapreka
 • Mirno rješavanje sukoba
 • Kako poboljšati odnose s drugima
 • Samodisciplina
 • Intuicija
 • Kreativnost i inovativnost
 • Organizacija vremena
 • Odlučivanje
 • Odnosi s vršnjacima
 • Kako izgraditi svoj stav, razvijanje kritičkog mišljenja
 • Moć smijeha
 • Moć meditacije
 • Moć molitve
   

Zdravlje
 • zdravljePrva pomoć
 • Lijek za sve
 • Jačanje imuniteta
 • Pravilno disanje
 • Samoizlječenje
 • Prirodna medicina: upoznavanje s ljekovitim biljkama, začinima, namirnicama
 • Preventivna medicina
 • Zdrava hrana
 • Hrana za dušu
 • Njegom do ljepote
 • Zubna njega
 • Kako se zaštititi od ovisnosti (cigarete, alkohol, droge...)
 • Biološki ritmovi
 • Snovi i noćne more
 • Biofeedback
 • Optimizacija  rada moždanih valova i stanja organizma
 • Logoterapija – smisao u životu
 • Art terapija
   
Financije
 • kasica prasicaNovac, što je to???
 • Odnos prema novcu
 • Kako do novca
 • Kako raspolagati novcem
 • Štednja - kako uštedjeti i štedjeti novac
 • U što uložiti novac
 • Prikaz financijskog tržišta
 • Kako zaraditi novac
  Kako doći do džeparca bez roditelja
 • Zašto i kako proizvoditi vlastite produkte
 • Elementi proizvodnje
 • Prodaja vlastitog proizvoda
 • Kako odrediti cijenu proizvoda
 • Karakteristike poduzetništva za djecu i mlade
 • Poslovni bonton
 • Što je potrebno za uspjeh u životu
 • Inovativnost i promjene
 • Korisno utrošeno vrijeme
 • Prirodni zakoni i primjena
   

Posebne teme
 • SamoobranaSamoobrana od fizičkog napada kroz borilačke vještine
 • Učenje društvenih igara (kartanje, šah, pantomima itd.)
 • Team Building, Prijateljstvo
 • Ekologija
 • Klima
 • Upoznavanje s prirodom i njezinim zakonitostima
 • Prepoznavanje biljaka i stabala u parku ili šumi
 • Vrtlarstvo - sađenje biljaka, povrća, cvijeća...
 • Sam svoj majstor
 • Sam svoj heroj
 • Kulinarstvo
 • Zašto kupujemo (kako se boriti protiv utjecaja reklama, natpisa na trgovinama i sl.)
 • Upoznavanje s drugim kulturama i vjerama
 • Upoznavanje s primijenjenom umjetnosti
 • Susreti s vrhunskim sportašima, izvođačima, herojima...Program Životne škole

Iskustveno obrazovanje djece i mladeži u svrhu poboljšanja kvalitete života mladih i obitelji kroz razvoj socioemocionalnih kompetencija, osvješćivanje zdravstvene kulture i izgradnju financijske inteligencije.

 

E-program
Blagostanje
Ne propusti sudjelovati u ovom online programu, gdje ćeš saznati kako ostvariti i sreću i uspjeh na svim životnim poljima.
Opširnije »
Akcija
čarobno drvo
Čarobno drvo
Pozivamo vas da sudjelujete u ovoj akciji u kojoj svaki mjesec zajedno jačamo razne vrline, svladavamo pojedine mane i usvajamo korisne vještine.
Opširnije »

 

 

 

 

 

 

Društvo koje uči

 

 

 

 

 

 

Cjeloživotno učenje

 

 

 

 

 


Znanje je imanje

 

 

 

 

 


Životna škola je najbolja škola

 

Organizacija programa

program Životne školeProgram za mlade u Životnoj školi je osmišljen tako da svaki polaznik program polazi jednom tjedno blok-sat (dvostruki školski sat - 90 minuta). Programi su podijeljeni na 4 glavna predmeta, od kojih se svaki polazi jednom tjedno.

Po izboru program se može pohađati:

 • online - nastava putem interneta ili
 • offline - nastava uživo (trenutačno nije u izvedbi dok ne sakupimo dovoljno prijava za upis).

Oba programa imaju isti sadržaj, ali se razlikuju u metodologiji prenošenja znanja i vještina.

Grupe za offline program su organizirane po uzrastu i vremenu polaženja školske nastave. Naprimjer, svi polaznici petih razreda podijeljeni su na one koji početni tjedan imaju prije podne školu i one koji je imaju poslije podne. Neke grupe su miješanih uzrasta, što je iz pedagoškog aspekta dobro jer potencira dinamiku grupe i time pridonosi većem stupnju usvajanja gradiva. Svaka grupa se sastoji od maksimalno 10 polaznika.

 Izborni programi

Osim glavnog programa Životne škole, naš centar pruža i dodatne, izborne programe koji se dodatno plaćaju, a za korisnike osnovnog programa i naše članove ta je cijena simbolična i povoljnija od one koju za to plaćaju ostali.

Popis svih izbornih programa možete pogledati na - projekti
 

O programu Životne škole


Program Životne škole
odgovara na polazišta i zahtjeve Nacionalne obiteljske politike, Vladine Socijalne politike prema djeci i mladima, Programa socijalne politike Grada Zagreba, Gradskog programa djelovanja za mlade, Nacionalnog programa djelovanja za djecu i programa za mlade te drugih relevantnih stručnih dokumenata.

Neformalno obrazovanje u edukacijskom centru "Životna škola" obuhvaća obrazovne aktivnosti koje su uspostavljene izvan formalnog obrazovnog sustava. Prilagođeno je potrebama i interesima korisnika u svrhu usvajanja niza životnih vještina, specifičnih znanja, te upoznavanja s vrednotama i ciljevima demokratskog i civilnog društva. Razvijenost i raznolikost programa neformalnog obrazovanja odraz je razvijenosti društva u cjelini.
Neformalno obrazovanje iznimno je važno za suvremeni koncept cjeloživotnog učenja, tj. u okviru opredjeljenja za "društvo koje uči". Ono se javlja kao odgovor na nove zahtjeve koji se ne svode samo na stjecanje znanja, nego i na postizanje i razvoj vještina u promijenjenim okolnostima suvremenog društva i tržišta rada.

Program neformalnog obrazovanja Životne škole posebno je prihvatljiv mladima jer se ne doživljava kao nametnut i obvezatan. On je dizajniran za pojedince s prirodnom željom za učenjem. Mladi doživljavaju afirmaciju i uspjeh jer u prvi plan dolaze njihovi interesi i sposobnosti.

Obilježje razvijenog demokratskog društva jest da ravnopravno uvažava vještine i znanje stečene neformalnim obrazovanjem. Stoga, što društvo bude otvorenije, inovativnije i manje ovisno o državi, to će se neformalno obrazovanje Životne škole više razvijati, te će ga poslodavci sve više prihvaćati.

Osim formalnog i neformalnog obrazovanja, u konceptu cjeloživotnog učenja od iznimne je važnosti i samoobrazovanje, tj. proces u kojem pojedinac stječe stavove, vrijednosti, vještine i znanja kroz svakodnevno iskustvo (u okviru obitelji, prijatelja, grupa vršnjaka, medija i drugih činitelja u osobnom i društvenom okružju). Životna škola ima za cilj da izrazito potiče taj vid obrazovanja kod mladih na način da kroz svoj program neformalnog obrazovanja ukazuje na golem značaj i resurse samoobrazovanja.

Životna škola prihvaća svoju odgovornost u stvaranju uvjeta i pružanju svih potrebnih mogućnosti skladnoga razvoja i života mladih u sigurnom i povoljnom okružju. Polazeći od toga načela, a u skladu s Vladinim Nacionalnim programom djelovanja za djecu i mlade, Životna škola postavlja osnovne ciljeve svoga programa za djecu i mlade:

 • promovirati one društvene vrijednosti koje mladima mogu poslužiti u aktivnom promišljanju i postizanju sigurne i prosperitetne budućnosti u društvu jednakih mogućnosti, socijalne solidarnosti i društveno vrednovane kreativnosti;
 • odgovarajućom edukacijom stimulirati mlade za aktivno sudjelovanje u rješavanju društvenih te vlastitih i generacijskih problema, kroz njihovo uključivanje u procese odlučivanja na svim razinama;
 • poticati obrazovanje i djelovanje koje gradi civilno društvo, njegovati mirno rješavanje društvenih sukoba;
 • poticati razvoj inovativnih sadržaja, usluga, pedagoških metoda i pristupa za cjeloživotno učenje, koji se baziraju na informacijsko-komunikacijskim tehnologijama;
 • poticati i vrednovati volonterski rad, društveno korisno djelovanje, solidarnost i poštivanje prava i uvažavanja različitosti;
 • omogućiti otvoren i moderan sustav neformalnog obrazovanja i usavršavanja za sve i poticati društveno napredovanje prema sposobnostima i znanju;
 • pružiti mladima priliku za stjecanje novih znanja i vještina te usavršavanje postojećih kroz cjeloživotno učenje kako bi se osposobili za potpuno i odgovorno sudjelovanje u svim aspektima društva i ostvarili produktivno zaposlenje, socijalnu sigurnost, samostalan i zdrav život te sudjelovanje u donošenju odluka;
 • osigurati ujednačavanje životnih šansi i reduciranje rizika od socijalne isključenosti i nejednakosti za mlade koji žive u osobito teškim prilikama, mlade s invaliditetom i one koji su na druge načine u nepovoljnijem položaju;
 • poštovati potrebe mladih za autonomnim kulturnim izričajem, sadržajnim korištenjem slobodnoga vremena te sportom i rekreacijom u funkciji kvalitetnog življenja;
 • poticati kulturnu, turističku i obrazovnu mobilnost mladih koja širi njihove obzore, otvara komunikaciju sa svijetom i omogućuje upoznavanje novih standarda, obrazaca, metoda i načina društvenog djelovanja;
 • podupirati mjere i aktivnosti usmjerene k usvajanju zdravih životnih navika i stilova života te unaprjeđenja zdravlja mladih, s posebnim naglaskom na prevenciji ovisnosti, kroničnih nezaraznih bolesti, duševnih bolesti i problema u ponašanju;
 • poticati mlade na aktivno sudjelovanje u programima namijenjenim zaštiti i unapređenju okoliša te samoodrživom razvoju.


Metodologija:
 • istraživačka nastava
 • iskustvena nastava*
 • projektna nastava
 • multimedijalna nastava
 • simulativna nastava - simuliranje stvarnih životnih situacija
 • bonus nastava
 • interdisciplinarni pristup
 • neurolingvistika
 • igraonice i radionice*
 • zabavne aktivnosti
 • dijalog, debate, rasprave*
 • scenske improvizacije, igranje uloga*
 • umjetničke inspiracije
 • kreativna vizualizacija, vođene fantazije
 • posjeti važnim institucijama
 • društveno korisno učenje (service learning)
 • odlazak u prirodu
 • upitnici i testovi za samoprocjenu
 • didaktičke kartice*
 • brainstorming*
 • gostovanje stručnjaka sukladno temi
 • susreti sa vrhunskim sportašima, zvijezdama show-business-a, uspješnim poduzetnicima...*

* vrijedi samo za offline program  

 

Roditeljska inicijativa »


Životna škola uzima pravo izmjene programa i metoda

Home | Uvjeti korištenja | Zaštita podataka | Sitemap
Copyright © 2009 by Talidari :: Designed by Talidari