O nama

Životnu školu su osnovali bračni par Natalija i Dariusz Domin (soc. pedagog), koji su svoja bogata i dugogodišnja međunarodna iskustva odlučili primijeniti u Hrvatskoj.

Životna škola je inovativan virtualni edukacijski centar, koji

 • nadopunjuje i proširuje zadovoljavanje općih potreba djece i mladih kroz najsuvremenije odgojno-obrazovne programe, projekte i sadržaje, koji su jedinstveni u zemlji i dobili mnogobrojna priznanja.
 • pruža edukacijsku podršku roditeljima za učinkovit odgoj i obrazovanje djece
 • pruža inspirativne sadržaje, projekte i programe za sve pojedince željne ostvarenja blagostanja

Ciljevi:
Svoje ciljeve između ostalog postižemo kroz poticanje razvoja inovativnih sadržaja, usluga, pedagoških metoda i pristupa za cjeloživotno učenje, koji se baziraju na informacijsko-komunikacijskim tehnologijama.

 • inspirirati korisnike da još više kultiviraju vrline i oslobađaju se svojih mana/slabosti
 • pružanje podrške roditeljima za učinkovit odgoj i obrazovanje njihove djece kako bi im omogućili bolji start u životu i bolje sutra
 • unapređenje odgojno-obrazovnih programa za djecu i mladež
 • iskustveno obrazovanja djece i mladeži u svrhu poboljšanja kvalitete života mladih i obitelji kroz razvoj socioemocionalnih kompetencija, osvješćivanje zdravstvene kulture i izgradnju financijske neovisnosti
 • razvitak socioemocionalnih kompetencija

Opširnije o svim ciljevima Životne škole - dolje u nastavku »

Misija:
promicanje vrlina

Životna škola je strastveno predana pružanju stručne podrške pri kultiviranje vrlina za ostvarivanju sreće i uspjeha, pružanjem najsuvremenijeg, visoko-učinkovitog programa odgoja i obrazovanja, koji se nadovezuje na formalno školovanje. Naš petogodišnji cilj je trajno usrećiti na tisuće korisnika naših usluga te ostvariti značajan i trajan utjecaj na obrazovni sistem.

"Životna škola" je započela s radom kao podrška roditeljima školske djece, ali je velikim interesom javnosti svoju platformu kasnije proširila na sve pojedince koji trebaju podršku u ostvarenju sreće i uspjeha u životu. To znači da su svi sadržaji, projekti, akcije i program dizajnirani prvenstveno kao podrška roditeljima, ali isto tako i učiteljima, mladima i svim ostalim pojedincima željnim podrške u ostvarivanju vlastitog blagostanja.
 

Životna škola nudi

 • za školarce i studente - najsuvremenije kulturno-obrazovne programe, pri čemu mladi imaju priliku naučiti sve ono što se ne obrađuje kroz školsku nastavu i što im roditelji ne stignu ili ne umiju prenijeti, a važno je za uspjeh i sreću u životu. Program je podijeljen u 4 osnovna predmeta - vještine, vrline, zdravlje i financije. Opširnije »
 • za roditelje - svjesni činjenice da edukacija djece nije moguća bez edukacije roditelja nudimo korisne članke, savjete, odlomke iz knjiga i poklone. Čim ponovno otvorimo centar, nudit ćemo osim online podrške i odgojno-obrazovne seminare, tribine, tečajeve, radionice i predavanja za roditelje. Opširnije »
 • za sve pojedince - podršku u ostvarenju blagostanja pružanjem inspirativnih sadržaja, projekata i programa
 • za tvrtke - program za djelatnike koji inspirira razvoj vrlina i vještina potrebnih za ostvarenje uspjeha u poslu
 • za mentore - priliku da svoja znanja i sposobnosti iskoriste do maksimuma Opširnije »
 • za volontere - mnoštvo načina kako da pridonose dobrobiti i razvoju svoje zajednice Opširnije »
 • za sponzore - mogućnost oglašavanja i doprinosa lokalnoj zajednici
 • za medije - sadržaj koji obogaćuje medijsku ponudu
   

Područja rada

Djelatnosti portala i virtualnog edukacijskog centra usmjerene su na tri područja organizacijskog djelovanja:

O našim ciljevima  

Europsko vijeće u Lisabonu postavilo je strateški cilj za Europsku Uniju: ostati najkompetentnije i najdinamičnije gospodarstvo svijeta utemeljeno na znanju, sposobno za održivi gospodarski rast sa sve više boljih radnih mjesta i većom socijalnom kohezijom.
Da bi se to postiglo, evropski, pa tako i hrvatski sustavi obrazovanja i izobrazbe moraju se prilagoditi zahtjevima društva koje počiva na znanju. Jedna od glavnih komponenti ovakvog pristupa je promicanje novih osnovnih vještina i ključnih kompetencija koje se stječu tijekom cjeloživotnog učenja.
U okviru ciljeva Europskog vijeća i Europske komisije Životna škola postavila je svoj strateški cilj: pridonijeti razvoju kompetentnijeg i dinamičnijeg gospodarstva utemeljenog na znanju kroz osposobljavanje  mladih da postignu veći stupanj integracije sposobnosti i šire društvene ciljeve i tako pridonose gospodarskom razvoju cijele zemlje i šire.
Taj strateški cilj Životna škola postiže kroz promicanje europske dimenzije obrazovanja, koja uključuje obuku osnovnih vještina i ključnih kompetencija, vrlina, poduzetništva i zdravih navika, zalažući se za pomak naglaska s podučavanja na učenje.

Životna škola prihvaća svoju odgovornost u stvaranju uvjeta i pružanju svih potrebnih mogućnosti skladnoga razvoja i života mladih u sigurnom i povoljnom okružju. Polazeći od toga načela, a u skladu s Vladinim Nacionalnim programom djelovanja za djecu i mlade, Životna škola postavlja osnovne ciljeve svoga programa za djecu i mlade:

 • promovirati one društvene vrijednosti koje mladima mogu poslužiti u aktivnom promišljanju i postizanju sigurne i prosperitetne budućnosti u društvu jednakih mogućnosti, socijalne solidarnosti i društveno vrednovane kreativnosti
 • odgovarajućom edukacijom stimulirati mlade za aktivno sudjelovanje u rješavanju društvenih te vlastitih i generacijskih problema, kroz njihovo uključivanje u procese odlučivanja na svim razinama
 • poticati obrazovanje i djelovanje koje gradi civilno društvo, njegovati mirno rješavanje društvenih sukoba
 • poticati razvoj inovativnih sadržaja, usluga, pedagoških metoda i pristupa za cjeloživotno učenje, koji se baziraju na informacijsko-komunikacijskim tehnologijama
 • poticati i vrednovati volonterski rad, društveno korisno djelovanje, solidarnost i poštivanje prava i uvažavanja različitosti
 • omogućiti otvoren i moderan sustav neformalnog obrazovanja i usavršavanja za sve i poticati društveno napredovanje prema sposobnostima i znanju
 • pružiti mladima priliku za stjecanje novih znanja i vještina te usavršavanje postojećih kroz cjeloživotno učenje kako bi se osposobili za potpuno i odgovorno sudjelovanje u svim aspektima društva i ostvarili produktivno zaposlenje, socijalnu sigurnost, samostalan i zdrav život te sudjelovanje u donošenju odluka
 • osigurati ujednačavanje životnih šansi i reduciranje rizika od socijalne isključenosti i nejednakosti za mlade koji žive u osobito teškim prilikama, mlade s invaliditetom i one koji su na druge načine u nepovoljnijem položaju
 • poštovati potrebe mladih za autonomnim kulturnim izričajem, sadržajnim korištenjem slobodnoga vremena te sportom i rekreacijom u funkciji kvalitetnog življenja
 • poticati kulturnu, turističku i obrazovnu mobilnost mladih koja širi njihove obzore, otvara komunikaciju sa svijetom i omogućuje upoznavanje novih standarda, obrazaca, metoda i načina društvenog djelovanja
 • podupirati mjere i aktivnosti usmjerene k usvajanju zdravih životnih navika i stilova života te unaprjeđenja zdravlja mladih, s posebnim naglaskom na prevenciji ovisnosti, kroničnih nezaraznih bolesti, duševnih bolesti i problema u ponašanju
 • poticati mlade na aktivno sudjelovanje u programima namijenjenim zaštiti i unapređenju okoliša te samoodrživom razvoju
 • poticati razvoj inovativnih sadržaja, usluga, pedagoških metoda i pristupa za cjeloživotno učenje, koji se baziraju na informacijsko-komunikacijskim tehnologijama
Društvo koje počiva na znanju

arrow

Gospodarstvo utemeljeno na znanju

arrow

Gospodarski razvoj

 

 


"Čovjeka ništa ne možeš naučiti. Samo mu možeš pomoći da to otkrije u sebi."
Galileo Galilei

 


Naši djelatnici i suradnici su:

Životnu školu čini tim mladih, ambicioznih i kreativnih entuzijasta, koji osmišljavaju i provode programe osposobljavanja mladih i svih željnih usavršavanja za život pun sreće, zdravlja, ljubavi i obilja. Budući da misiju portala provode volonteri, postava nije stalna nego se mijenja.


Talidari - opširnije: uprava, autorstvo, citati, multimedijalno stvaralaštvo
Osnivači portala, aktivisti, multimedijalni umjetnici (literatura, slikarstvo, glazba, dizajn). Životna misija: inspirirati druge da kultiviraju vrline i oslobode se od mana, šriti radost i ljubav. Žive u Njemačkoj.
Natalija Domin, voditeljica, redaktorica e-magazina, autorica članaka, web dizajn, administratorica portala.
Dariusz Domin, stručni suradnik iz inozemstva, soc. pedagog
Rođen u Poljskoj, radi u odjelu za kostimografiju u düsseldorfskoj Operi. Kao multimedijalni, konceptualni umjetnik svira didgeridoo i japansku flautu, komponira, slika, dizajnira i piše poeziju.

Jasmina Škoda, lektorica (34, Zagreb)
Volontiram za Životnu školu više godina kao lektorica (što i jest inače moj posao). Najdraži dio volontiranja za Životnu školu mi je što bih u pravom trenutku dobila tekst koji govori upravo o onome što mi je bilo potrebno čuti, a spoznaje i uvidi dobiveni iz toga itekako su mi se odrazili na kvalitetu života, odnose s ljudima, a ponajviše na odnos same sa sobom.
Kad se ne bavim lekturom, bavim se treniranjem qigonga i tai chija. Volim boraviti u prirodi, šetati, planinariti i proučavati ljekovito bilje. Raduju me ljudi i različitost njihovih životnih priča, druženje s inspirativnim osobama. Lucija Špiljak, lektorica i prevoditeljica
Sveučilišna prvostupnica kroatologije i komunikologije, studentica diplomskog studija kroatologije, Zagreb;
novinarka na web portalima: Zagreb.info, studentski.hr, Female Space, Mojfaks.com. 
Životna škola više pomaže meni, zapravo, brinu za svoje volontere i ulaze nam u susret. Drago mi je što sam dio njih jer - kako ja to gledam - u životu ćemo puno toga naučiti kroz vlastita iskustva, greške i uspjehe, no osjećam se sigurnije kada znam da postoji netko tko nas može diskretno voditi i uputiti na prava vrata. Ne kažu bezveze da je najbolje škola ona životna, a upravo ovdje se nalaze najbolje upute i smjernice. :)i.

Home | Uvjeti korištenja | Zaštita podataka | Sitemap
Copyright © 2009 by Talidari :: Designed by Talidari