Pravo na biti bogat
autor: Wallace D. Wattles

U ovom odlomku iz autorove knjige "Znanost bogaćenja" saznajte
zašto imate puno pravo biti bogati te kako se obogatiti mentalnim i spiritualnim pristupom.
 

Š togod da je rečeno u hvalu siromaštvu, ostaje činjenica kako nije moguće živjeti stvarno potpunim i uspješnim životom, ukoliko nismo bogati. Nijedan se čovjek ne može uzdići do svoje najviše moguće visine razvoja talenta ili duše ukoliko nema puno novca; jer za razvijanje duše i talenta mora upotrijebiti puno stvari, a ne može ih imati ukoliko nema novca kojim bi ih kupio.

Čovjek razvija um, dušu i tijelo korištenjem stvari i društvo je organizirano tako da treba imati novca kako bi se postalo posjednikom stvari; stoga bi temeljem svekolikog napredovanja čovjeka morala biti znanost bogaćenja.
Predmet cjelokupnog života je razvoj; sve što živi ima neotuđivo pravo na sav razvoj koji je sposobno postići.

Čovjekovo pravo na život podrazumijeva pravo na slobodnu i neograničenu upotrebu svih onih stvari koje su neophodne njegovom najpotpunijem mentalnom, spiritualnom i fizičkom razvijanju, odnosno, drugim riječima, podrazumijeva njegovo pravo da bude bogat.
U ovoj knjizi neću figurativno govoriti o bogatstvima; biti stvarno bogat ne znači biti zadovoljan s malo. Nijedan čovjek ne bi smio biti zadovoljan s malo, ako je sposoban koristiti i uživati u više. Namjera Prirode je napredovanje i razvoj života; i svaki bi čovjek trebao imati sve što pridonosi moći, eleganciji, ljepoti i bogatstvu života. Biti zadovoljan s manje od toga je griješno.

Čovjek koji posjeduje sve što želi za živjeti sav onaj život koji je sposoban živjeti - bogat je; a nijedan čovjek koji nema puno novca ne može imati sve što želi. Život je toliko uznapredovao i postao tako složenim da čak i najobičniji muškarac ili žena zahtijevaju veliku količinu bogatstva kako bi mogli živjeti načinom koji se približava potpunosti. Svaka osoba prirodno želi postati sve što je sposobna postati; ta želja za ostvarenjem unutarnjih mogućnosti urođena je ljudskoj naravi; ne možemo ništa protiv htijenja da budemo sve što možemo biti. Uspjeh u životu znači postati ono što želiš biti; možeš postati što želiš samo korištenjem stvari, a možeš imati slobodno korištenje stvari samo ako postaneš dovoljno bogat kako bi ih mogao kupiti. Razumjeti znanost bogaćenja zbog toga je najhitnije od sveg znanja.

Nema ničeg lošeg u htijenju da se bude bogat. Želja za bogatstvom u stvari je želja za bogatijim, punijim i obilnijim životom, a ta je želja hvale vrijedna. Čovjek koji ne želi živjeti u većem obilju nije normalan, pa je tako i onaj koji ne želi imati dovoljno novca kako bi kupio sve što hoće, nenormalan.
Postoje tri motiva zbog kojih živimo: živimo za tijelo, živimo za um, živimo za dušu. Nijedno od ovo troje nije bolje niti svetije od ostalih; svi su podjednako poželjni i nijedno od ovo troje - tijelo, um ili duša - ne može živjeti potpuno ako je preostalo dvoje odrezano od punine izražaja života. Nije pravilno niti plemenito živjeti samo za dušu i poricati um i tijelo, a pogrešno je i živjeti za intelekt i poricati tijelo ili dušu.

Svima su nam poznate odurne posljedice življenja za tijelo i poricanja i uma i duše. Shvaćamo kako stvarni život znači potpuno izražavanje svega onog što čovjek može dati kroz tijelo, um i dušu. Što god on mogao reći, nijedan čovjek ne može biti stvarno sretan ili zadovoljan dok svoje tijelo ne živi potpuno u svakoj funkciji, a isto je istinito i za nje¬gov um i za njegovu dušu. Gdje god postoji neiska-zana mogućnost ili neizvršena funkcija, tamo je i nezadovoljena želja. Želja je mogućnost koja traži svoj izražaj ili funkcija koja traga za izvođenjem.

Čovjek ne može živjeti potpuno u tijelu bez dobre hrane, udobne odjeće i toplog skloništa, kao i bez slobode od pretjeranog rada. Odmor i rekreacija također su neophodni fizičkom životu.
Ne može živjeti potpuno u umu bez knjiga i vremena za njihovo proučavanje, bez prilika za putovanje i promatranje ili bez intelektualnog druženja.
Da bi živio potpuno u duši, čovjek mora imati ljubav, a siromaštvo poriče iskazivanje ljubavi.

Čovjekova najviša sreća nalazi se u darivanju dobrima onih koje voli, ljubav pronalazi svoj najprirodniji i najspontaniji izražaj u davanju. Čovjek koji nema što dati ne može ispuniti svoje mjesto supruga ili oca, građanina ili muškarca. U upotrebi materijalnih stvari čovjek pronalazi puninu življenja svoga tijela, razvija svoj um i svoju dušu. Zbog toga je od najviše važnosti da bude bogat.

Savršeno je u redu da želite biti bogati. Ako ste normalan muškarac ili žena, ne možete drukčije. Savršeno je u redu da obratite najveću pažnju znanosti bogaćenja, jer je ona od najuzvišenijih i najpotrebnijih učenja. Ako zanemarite ovo učenje, zanemarili ste dužnost prema sebi, prema Bogu i prema čovječanstvu, jer ni Bogu ni čovječanstvu ne možete uzvratiti većim služenjem od onog u kojem ste napravili najviše moguće od sebe.

***

Bez obzira mijenjate li svoje zanimanje ili ne, vaše djelovanje za sada mora biti ono koje se odnosi na posao kojim se sada bavite.
Možete ući u posao kojeg želite praveći konstruktivnu upotrebu onog u kojem ste se već udomili, tako da svoj svakodnevni posao obavljate određenim načinom.
I sve dok vaš posao sadrži odnose s drugim ljudima, bilo osobne bilo preko pisma, ključna misao svih vaših napora mora biti prenošenje utiska povećanja i njihovim umovima.
Povećanje je ono što svi muškarci i žene traže, to je onaj nagon bezoblične inteligencije u njima, koji traži svoj puni izražaj.

Želja za povećanjem urođena je cjelokupnoj prirodi. To je temeljni impuls univerzuma. Sve su ljudske aktivnosti zasnovane na želji za povećanjem, ljudi traže više hrane, više odjeće, bolje sklonište, više luksuza, više ljepote, više znanja, više užitka - povećanje svačega i više života.

Svaka živuća stvar je pod tom neophodnošću stalnog napredovanja. Kad prestane povećanje života, stvara se rasulo i smrt.
Čovjek to instinktivno zna i stoga uvijek traži više. Ovaj zakon neprekidnog povećanja iznio je Isus u paraboli o talentima. Samo oni koji dobiju više, zadržavaju nešto, od onoga tko nema bit će oduzeto čak i ono što ima.

Normalna želja za povećanjem bogatstva nije zlo niti stvar vrijedna prijekora, jednostavno se radi o želji za obilnijim životom, to je težnja.
I budući da se radi o najdubljim instinktima njihove naravi, svi su muškarci i žene privučeni onome tko im može dati više sredstava za život.
sljedeći određeni način kako je opisan na prethodnim stranicama, dobivate stalno povećanje i istodobno ga dajete svima s kojima ste u kontaktu.

Vi ste kreativno središte iz kojeg se povećanje širi prema svima.
Budite sigurni u to i ovu činjenicu prenesite svakom muškarcu, ženi i djetetu s kojim dođete u kontakt. Nije važno o kako malom prijenosu se radi, možda tek prodaji lizalice djetetu, u nju unesite misao o povećanju i uvjerite se kako je kupac pod utjecajem te misli.
Prenesite utisak napredovanja preko svega što radite, tako da svi ljudi prime utisak kako ste Čovjek napredovanja i da potičete napredak sviju koji s vama imaju veze. Čak i ljudima koje susrećete u društvu bez ikakve primisli o poslu i kojima ne pokušavate ništa prodati, dajte misao povećanja.

Ovaj utisak možete prenijeti držeći se neuzdrmane vjere kako ste baš vi na putu povećanja i dopuštajući da ta vjera nadahnjuje, ispunjava i prožima svaku akciju.
Sve što činite, činite s čvrstim uvjerenjem kako ste osobnost u napredovanju i kako svakome dajete napredovanje.
Osjećajte kako se bogatite i kako čineći to i druge pravite bogatima, svima dijeleći dobrobit.
Ne hvalite se i ne veličajte svoj uspjeh, nemojte nepotrebno pričati o njemu. Prava se vjera nikad ne hvasta.

Kad god naiđete na hvalisavu osobu, naišli ste na nekog prikriveno sumnjičavog i uplašenog. Jednostavno, osjećajte vjeru i dopustite joj da djeluje u svakom poslu. Neka svaki čin i ton i pogled izraze mirnu sigurnost kako se bogatite, kako ste već bogati. Riječi neće biti potrebne da biste drugima prenijeli taj osjećaj. Oni će u vašoj prisutnosti osjetiti povećanje i to će ih opet privlačiti k vama.
Morate tako utjecati na druge da oni osjete kako druženjem s vama i sami dobivaju povećanje. Gledajte kako im dajete upotrebnu vrijednost veću od gotovine koju od njih uzimate.

Budite pošteno ponosni čineći tako i neka to svatko dozna, pa vam kupaca neće nedostajati. Ljudi idu tamo gdje dobivaju više, a Svevišnji koji želi povećanje svega i koji zna sve, prema vama će pokre¬nuti muškarce i žene koji nikad nisu čuli za vas. Vaš će posao brzo rasti i bit ćete iznenađeni neočekivanim dobrima koji će vam dolaziti. Iz dana u dan bit ćete sposobni praviti veće kombinacije, osigurati veću korist i nastavit ćete ići prema poslu kojem ste skloniji, ukoliko ćete to željeti.
Ali čineći tako, nikad ne smijete iz vida ispustiti viziju onog što želite, niti vjeru i nakanu da dobijete ono što želite.

Dopustite ovdje još jednu riječ opreza u vezi s motivima.
Budite svjesni podmuklih iskušenja traganja za moći nad drugim ljudima.
Ništa ne predstavlja takvo zadovoljstvo neformiranom ili tek djelomično razvijenom umu kao vježbanje moći ili dominiranja nad drugima. Želja za vladanjem zbog sebičnog veličanja, kletva je ovog svijeta. Kroz brojna vremena kraljevi i gospodari natapali su zemlju krvlju iz bitaka koje su vođene zbog širenja njihovog utjecaja, ali ne zbog traganja za više života svima, već više moći samo njima.
I danas je glavni motiv u poslu i svijetu industrije isti, jedni imaju vojske dolara dok se gube životi i srca milijuna u istoj, jednako ludoj, jagmi za moći nad drugima. Trgovački kraljevi, poput onih političkih, nadahnuti su pohotom za moći.

Isus je u toj želji za vlašću vidio pokretački impuls zlog svijeta kojeg je težio srušiti. Pročitajte dvadeset i treće poglavlje evanđelja po Mateju pa ćete vidjeti kako On ocrtava pohlepu farizeja koji žele biti oslovljavani s "gospodaru", sjediti na visokim mjestima, dominirati nad drugima i slagati terete na leđa manje sretnih. Zapazit ćete kako uspoređuje tu pohlepu za dominiranjem sa bratskim traganjem za običnim dobrom, čemu podučava svoje učenike.

Čuvajte se iskušenja traženja autoriteta, postajanja "majstorom", da vas smatraju nekim tko je iznad obične gomile, da utječete na druge raskošem itd.
Um koji traži majstorstvo nad drugima je takmičarski um, a takmičarski um nije kreativan. Kako biste ovladali svojim okruženjem i sudbinom, nije neophodno da vladate nad svojim drugovima i u stvari, kad upadnete u svjetsku borbu za viša mjesta, osvojila vas je sudbina i okruženje i vaše bogaćenje postaje predmetom slučaja i špekulacije.
Oprezno s takmičarskim umom!! Nema bolje izjave o načelu kreativnog djelovanja od omiljene deklaracije onomadnog "Zlatnog pravila" Jonesa iz Toleda: "Što želim za sebe, želim za sve"

 

Ovu knjigu možete naručiti u WebShop-u knjžare za samorazvoj i poboljšanje života "Nebeski Dar"

 

O knjizi


ZNANOST BOGAĆENJA napisana je 1910. god., vrlo jasan i praktičan vodič o tome kako se obogatiti mentalnim i spiritualnim pristupom. Knjiga je, prema autorovim riječima, namijenjena onima kojima je novac najhitnije potreban, koji se najprije žele obogatiti, a kasnije će filozofirati. Stoga je tekst pragmatičan, ne filozofski. Jer, kako kaže Wattles, što god bilo rečeno u hvalu siromaštvu, ostaje činjenica kako nije moguće živjeti zaista potpunim i uspješnim životom, ukoliko nismo bogati. Jer, neimanje novca priječi upotrebu urođenih potencijala i talenata uopće, a time i daljnji razvoj duše unutar ovozemaljskog života.
Knjiga koja je prethodila slavnim knjigama o uspjehu i samorazvoju, a čiji autori - poput Napoleona Hilla, Anthonya Robbinsa, Rhonde Byrne i dr. - puno duguju upravo ZNANOSTI BOGAĆENJA i njezinom piscu.
Slavni film i knjiga "Tajna" su bazirani i inspirirani upravo na ovoj knjizi. Da nije biloove knjige, ne bi bilo ni otkrivanja "Tajne"
Ovo je knjiga koju treba čitati, ali i darivati svima kojima želimo blagostanje na Zemlji!
stripovi heroji
 
Home | Uvjeti korištenja | Zaštita podataka | Sitemap
Copyright © 2009 by Talidari :: Designed by Talidari